چرا همکاری با طایفه...


ecofood-cooperation-icon-1

قرارداد مناسب

طایفه با شما جهت خرید تضمینی محصولاتتان قرارداد مناسبی امضا می کند.

ecofood-cooperation-icon-3 (1)

سود خوب

ما برای شما جهت همکاری با برند طایفه همواره سود و منفعت خوبی را در نظر میگیریم.

ecofood-cooperation-icon-2

داد و ستد مطمئن

در قرارداد شما با طایفه همه موارد تضمینی جهت اطمینان شما لحاظ می گردد.

 

نحوه همکاری با طایفه...


مراحل ثبت قرارداد


  • پر کردن و ارسال فرم روبرو
  • بررسی شرایط اولیه شما
  • تماس با شما
  • بررسی نهایی
  • عقد قرارداد نهایی

جهت شروع فرآیند همکاری، لطفا فرم روبرو را با دقت پر و ارسال کنید. به محض دریافت این فرم، تیم ارزیابی اولیه صنایع غذایی طایفه پس از بررسی های لازم با شما تماس خواهند گرفت.