مجله آموزشی طایفه

بهمن 2, 1399
Hashemi rice is better or Tarom

برنج هاشمی بهتره یا طارم

برای دانستن اینکه برنج هاشمی بهتره یا طارم، مقاله زیر را مطالعه می کنیم. غذاهای […]
بهمن 1, 1399
What is Tarom Hashemi rice?

برنج طارم هاشمی چیست؟

اگر قصد خرید برنج طارم هاشمی را دارید، این مقاله را مطالعه کنید. برنج ایرانی […]
دی 30, 1399
What is transgenic rice

برنج تراریخته چیست؟

با برنج تراریخته در این مقاله آشنا می شویم. برنج مهمترین محصول غذایی در مناطق […]
دی 29, 1399
Is Hashemi rice transgenic

آیا برنج هاشمی تراریخته است؟

در این مقاله در خصوص اینکه آیا برنج هاشمی تراریخته است یا نه آشنا می […]
دی 25, 1399
History of Hashemi rice

تاریخچه برنج هاشمی

آیا تاریخچه برنج هاشمی را میدانید. در این مقاله قرار است با تاریخچه برنج هاشمی […]
دی 24, 1399
The size of Hashemi rice

اندازه برنج هاشمی

اندازه برنج هاشمی در این مقاله بررسی شده است. اگر قصد خرید این برنج را […]
دی 23, 1399
What is the difference between Hashemi rice and Tarom rice

تفاوت برنج هاشمی با برنج طارم چیست؟

تفاوت برنج هاشمی با برنج طارم در این مقاله آورده شده است. در ابتدا با […]
دی 22, 1399
Characteristics of Hashemi rice

خصوصیات برنج هاشمی

این مقاله شما را با  خصوصیات برنج هاشمی آشنا می کند. غذایی اساسی برای مردم […]
دی 21, 1399
The reason for naming Hashemi rice

علت نامگذاری برنج هاشمی

در این مقاله با علت نامگذاری برنج هاشمی آشنا می شویم. برنج ازمهمترین محصولات غذایی […]
دی 20, 1399
Hashemi broken rice

برنج شکسته هاشمی

در این مقاله با برنج شکسته هاشمی و عوامل شکسته شدن آن آشنا می شویم. […]
دی 18, 1399
how-to-discover-hashemi-rice

چگونگی کشف برنج هاشمی

مطالبی در مورد چگونگی کشف برنج هاشمی در این مقاله آشنا می شویم. تاریخچه برنج […]
دی 17, 1399
What is Hashemi rice

برنج هاشمی چیست؟

در حال حاضر، برنج هاشمی بیشترین سطح زیر کشت برنج را در استان گیلان دارد […]
دی 16, 1399
Time of application of silica fertilizer for rice

زمان مصرف کود سیلیس برای برنج

در این مقاله در مورد زمان مصرف کود سیلیس برای برنج مطالبی گرد آوری شده […]
دی 15, 1399
What are sustainable rice systems

سیستم های پایدار برنج چیست؟

با سیستم های پایدار برنج در این مقاله آشنا می شویم. اکوسیستم های متنوع برنج […]
دی 9, 1399
The situation of Indian rice in Iran

وضعیت برنج هندی در ایران

در مورد برنج و وضعیت برنج هندی در ایران، در این مقاله مطالبی گرد آوری […]
دی 8, 1399
Is consuming Indian rice harmful

آیا مصرف برنج هندی ضرر دارد؟

برنج یکی غلات های پر مصرف در جهان است که به طورگسترده در رژیم غذایی […]
دی 3, 1399
Indian rice production in Iran

تولید برنج هندی در ایران

این مقاله تولید برنج هندی در ایران را توضیح می دهد.برنج که در گیاهان و […]
دی 2, 1399
How to produce Indian rice

نحوه تولید برنج هندی

در این مقاله با نحوه تولید برنج هندی آشنا خواهیم شد. برنج مهمترین محصول غذایی […]